Güncel Konular
1.   GİRİŞ Tarihsel süreçte insanoğlu 3 kültürel evreden geçmiştir. İlk insan topluluklarının yaşam düzenleri avlanma...
01.03.2021
Bu çalışmamda insanmerkezci yaklaşım ile ekomerkezci yaklaşım arasındaki farklar başta olmak üzere çevreyle ilgili görüşlerden...
17.02.2021
1.  GİRİŞ Sanayileşmeyle birlikte kırsaldan gelen göçlerle kentlerin hızlı göç alması sonucunda kentlerde yoğunlaşan yeni...
22.01.2021
1.   GİRİŞ Sanayileşmeyle birlikte kırsaldan gelen göçlerle kentlerin hızlı göç alması sonucunda kentlerde yoğunlaşan yeni...
26.05.2020
Bu çalışmamda Kent Yönetiminde Halkın Katılımına Yönelik Yerel Yönetimlerin Rolüne ilişkin yüksek lisans ödevim ve...
10.05.2020